ZAKAT PENDAPATAN
 
Klik Sini Untuk Cetak >>  Skim KWSP  |  Skim Pencen
 
  MAKLUMAT PERIBADI
Nama
No. KP Baru
No. KP Lama
Tahun Taksiran  Hijrah
Bulan


 
  INFO ZAKAT PENDAPATAN
 
Kadar Nisab Semasa adalah berdasarkan 85 Gram Emas.
 
TAHUN TAKSIRAN :   1442 Hijrah
BULAN :   Safar
KADAR NISAB :   RM 13,972.91
HARGA 1 GRAM EMAS :   RM 164.39
URUF:   850 Gram (RM 139,731.50)
 
KAEDAH PENGIRAAN :
1) Mengikut Pendapatan Kasar ( Jumlah Pendapatan Kasar * 2.5 % = Zakat )
2) Menggunakan Kaedah Pendapatan Bersih
 
 
CONTOH >>
 
A. PENDAPATAN DARI SEMUA SUMBER (SETAHUN)
 
1. Gaji ( Contoh :RM 1,500.00 * 12 bulan )......................................RM 18,000.00
2. Elaun.............................................................................. ........RM 3,000.00
3. Bonus......................................................................................RM 1,500.00
......................................................Jumlah Pendapatan Kasar : RM 22,500.00
 
B. PERBELANJAAN YANG DIBENARKAN (SETAHUN)
 
Diri..............................................................................................RM 5,000.00
* Isteri.........................................................................................RM 3,000.00
* Anak-anak (RM 800.00 * 3)..........................................................RM 2,400.00
Pemberian kepada ibubapa (Jumlah Sebenar)..................................RM 2,400.00
Caruman KWSP (9 % - tertakluk kepada perubahan )........................RM 2,025.00
Caruman LTH...............................................................................RM 300.00
Insuran Keluarga / Pendidikan (Takaful)...........................................RM 1,200.00
Caruman kepada Institusi / Koperasi yang telah membayar zakat bagi pihak ahli............................................................................RM 240.00
.......................................................................Jumlah Tolakan :RM 15,365.00
 
C. PENDAPATAN BERSIH YANG LAYAK DIZAKAT (A - B)
 
RM 22,500.00 - RM 15,365.00........................................................RM 7,135.00
 
Nilai melebihi paras nisab yang mewajibkan zakat
 
D. ZAKAT YANG WAJIB DIBAYAR
 
RM 7,135.00 * 2.5 %....................................................................RM 178.30
 
 
Nota bagi pengiraan zakat pendapatan mengikut kaedah B
 
1. Jumlah pendapatan dari semua sumber yang dicampurkan dalam masa setahun termasuk sewa, dividen dalam bentuk pendapatan tambahan.
2. Perbelanjaan yang dibenarkan ditolak:
    # Diri RM 5,000.00
    # Isteri RM 3,000.00 ( seorang)
    # Anak-anak RM 800.00 (seorang)
    # Takaful Keluarga / Pendidikan - dibayar zakat ketika matang
    # Pemberian kepada ibubapa, caruman KWSP, Caruman LTH, caruman kepada
    Institusi/Koperasi yang telah membayar zakat (jumlah sebenar)
    # (*) Tiada tolakan item ini bagi isteri yang bekerja/bujang kecuali ibu tunggal yang
    menanggung anak-anak
    # Jika ingin membayar secara potongan gaji, jumlah zakat hendaklah
    dibahagi 12 bulan
 
RM 178.38 / 12 bulan = RM 14.86 potongan sebulan
>> Klik Sini Untuk Info Lengkap
 
 
A. PENDAPATAN DARI SEMUA SUMBER (SETAHUN)
Gaji 1   x   Bulan
=
Gaji 2
( Jika terdapat kenaikan gaji pada tahun yg sama )
  x   Bulan
=
Elaun   x   12 Bulan
=
Bonus    
     
JUMLAH PENDAPATAN =

B. TOLAK (-) PERBELANJAAN YANG DIBENARKAN (SETAHUN)
Diri sendiri:  
Isteri
(Cth:RM3000 x 1 orang) :
x
(Bil Isteri)
=
Anak-anak
(Cth:RM800 x 1 orang) :
x
(Bil Anak)
=
Pemberian kpd ibubapa
(Cth:RM200 x 12)
x
12 Bulan
=
Caruman KWSP
(Cth: 11% x JUMLAH PENDAPATAN)
%
x
=
Caruman Lembaga Tabung Haji
x
12 Bulan
=
Insuran Keluarga / Pendidikan (Takaful )
x
12 Bulan
=
Caruman kepada institusi /Koperasi yang telah membayar zakat
x
12 Bulan
=
 
JUMLAH YANG DITOLAK =
 

C. PENDAPATAN BERSIH YANG LAYAK DIZAKAT (A - B)
  Pendapatan dari Semua Sumber (Setahun) RM
Tolak (-) Perbelanjaan Yang Dibenarkan (Setahun) RM
          
= Pendapatan Bersih Yang Layak Dizakat RM x 2.5%
 
Zakat Yang Wajib Dibayar
RM
 
Bayaran Zakat Secara Potongan Gaji
Potongan Sebulan = RM