TEMPOH & SYARAT

 • PERHATIAN:
  1) Sila Isi Maklumat Anda Pada Bahagian Yang Berkenaan Sahaja.
  2) Pemohon Dinasihatkan Untuk Mengisi Selengkap Yang Boleh Untuk Bahagian Yang Bertanda ( * )
      Bagi Memudahkan Pihak Pengurusan Memproses Borang.
  3) Bahagian C , E , F , G , H , dan I Adalah Untuk Diisi Oleh Pemohon Bantuan Pendidikan Sahaja.
  4) Dilarang Meletak Simbol RM Bagi Mata Wang. Hanya Letak Nilai Wang Sahaja.
* BAHAGIAN A : MAKLUMAT PERIBADI PEMOHON
 
Pautan Gambar Pemohon :
Tarikh Memohon :
Nama Pemohon :
No KP Baru(eg:810215135688) :
No. KP (Lama) :
No Surat Beranak :
ID Pengenalan (Lain-lain): :
*Bantuan Yang Dipohon
( Tidak perlu diisi jika tidak menyemak Had Kedhaifan ) :
*Bantuan Yang Dipohon
( Pilih Jenis Bantuan jika tidak menyemak Had Kedhaifan ) :
Had Kedaifan
( Tidak perlu diisi jika tidak menyemak Had Kedhaifan ) :
Alamat Tetap (Rumah) :
Poskod :
No Tel ( Bimbit eg; 0168654321) :
No Tel (Rumah eg:096448569) :
Kewarganegaraan :
Jika kewarganegaraan lain-lain, Nyatakan :
No. Pasport :
Taraf Kerakyatan :
Jika taraf kerakyatan lain-lain, Nyatakan :
Bangsa :
Jika bangsa lain-lain, Nyatakan :
Jantina :
Jumlah Tanggungan
( Bagi pemohon bantuan pendidikan, isi jumlah tanggungan bapa/penjaga ) :
Taraf Perkahwinan :
Umur (Tahun) :
Tempat Lahir (Kampung/Daerah dan Negeri) :
BAHAGIAN B : MAKLUMAT ISTERI/SUAMI ( JIKA TELAH BERKAHWIN )
Nama :
No. KP (Baru) :
No. KP (Lama) :
Alamat Rumah :
Telefon :
Umur (Tahun) :
Pekerjaan / Jawatan :
Nama dan Alamat Majikan :
No Tel (Pejabat eg:092635587) :
Pendapatan / Gaji (Sebulan) :
* BAHAGIAN C : MAKLUMAT IBU BAPA ATAU PENJAGA ( DIISI OLEH PEMOHON BANTUAN PENDIDIKAN SAHAJA )
Nama Bapa/Penjaga :
No KP Baru Bapa/Penjaga :
No KP Lama Bapa/Penjaga :
Nama Ibu :
No KP Baru Ibu :
No KP Lama Ibu :
Tempat Lahir Bapa/Penjaga (Kampung/Daerah dan Negeri) :
Tempat Lahir Ibu (Kampung/Daerah dan Negeri) :
Umur Bapa/Penjaga (Tahun) :
Umur Ibu (Tahun) :
* BAHAGIAN D : MAKLUMAT PENDAPATAN DAN MAJIKAN
Pekerjaan / Jawatan :
Nama dan Alamat Majikan :
No Tel (Pejabat eg:092635587) :
Gaji Kasar :
Gaji Bersih :
Potongan EPF dalam Slip Gaji :
Potongan Socso dalam Slip Gaji :
Potongan Cukai dalam Slip Gaji :
Potongan Baitulmal dalam Slip Gaji :
Potongan Zakat dalam Slip Gaji :
Lain-lain Potongan dalam Slip Gaji :
Simpanan ASN :
Simpanan ASB :
BAHAGIAN E : MAKLUMAT PERSEKOLAHAN ( DIISI OLEH PEMOHON BANTUAN PENDIDIKAN SAHAJA )
Nama dan Alamat Sekolah Terakhir :
Tahun Tamat :
Kelulusan Tertinggi :
Jika Kelulusan Tertinggi Lain-lain, Nyatakan :
BAHAGIAN F : MAKLUMAT PUSAT PENGAJIAN TINGGI TERAKHIR ( DIISI OLEH PEMOHON BANTUAN PENDIDIKAN SAHAJA )
Pusat Pengajian Tinggi Terakhir :
Tarikh Tamat : 
Peringkat :
Kursus :
Nama Badan Penganjur Terdahulu :
Nilai Bantuan Setahun (RM) :
BAHAGIAN G : MAKLUMAT PEKERJAAN TERAKHIR ( DIISI OLEH PEMOHON BANTUAN PENDIDIKAN SAHAJA )
Pekerjaan / Jawatan :
Alamat Majikan :
Telefon (Pejabat) :
Jenis Majikan :
Pendapatan / Gaji Sebulan :
Kontrak Perkhidmatan :
Tempoh Ikatan (Jika Ada) :
Kenyataan Cuti Belajar :
Jika cuti bergaji penuh / separuh, nyatakan jumlah (Sebulan) :
BAHAGIAN H : MAKLUMAT PENGAJIAN YANG SEDANG DIIKUTI ( DIISI OLEH PEMOHON BANTUAN PENDIDIKAN SAHAJA )
IPTA :
IPTS :
Politeknik :
Kolej Komuniti :
Jika Pusat Pengajian Lain-Lain, Nyatakan :
Negara
(*Bagi pemohon bantuan pelajar luar negara) :
Negeri :
Kursus :
Peringkat :
Tempoh Kursus (Tahun/Bulan) :
Sesi Mula Masuk (Bulan/Tahun) :
Sesi Akhir (Bulan/Tahun) :
Peperiksaan Tahunan :
BAHAGIAN I : LAIN-LAIN BANTUAN YANG DIMINTA,NYATAKAN ( DIISI OLEH PEMOHON BANTUAN PENDIDIKAN SAHAJA )
[1] Nama Biasiswa / Badan :
Tarikh Memohon : 
[2] Nama Biasiswa / Badan :
Tarikh Memohon : 
[3] Nama Biasiswa / Badan :
Tarikh Memohon : 
Pernah memperolehi bantuan kewangan (bantuan pelajaran) ? :
[1] Biasiswa / Dermasiswa / Bantuan dari :
Tahun :
Taksiran Tahun :
[2] Biasiswa / Dermasiswa / Bantuan dari :
Tahun :
Taksiran Tahun :
[3] Biasiswa / Dermasiswa / Bantuan dari :
Tahun :
Taksiran Tahun :
BAHAGIAN J : MAKLUMAT AM
Sudah berapa lama belajar di Universiti :
Sudah berapa lama dapat bantuan pelajaran dari Unit Zakat, Majlis Agama Islam Dan Adat Melayu Terengganu (MAIDAM) :
Nyatakan sumber pendapatan selain daripada bantuan di atas umpama dari penjaga dan pekerjaan dan berapa jumlahnya :
Sebab-sebab bantuan kewangan / pelajaran (zakat) diperlukan :
* BAHAGIAN K : LAIN-LAIN KETERANGAN ( NAMAKAN SEORANG YANG MENETAP DI TERENGGANU YANG BOLEH DIMINTA LAPORAN BERKENAAN PERIBADI PEMOHON )
Nama :
Alamat Rumah / Pos :
No.Telefon :
Pertalian :
Pekerjaan :
Alamat Majikan :
No. Tel. Pejabat :
* BAHAGIAN L : PENGAKUAN PEMOHON
Diakui bahawa segala keterangan yang dinyatakan dalam borang permohonan ini adalah benar. Sekiranya didapati tidak benar, permohonan ini akan ditolak. Teruskan Memohon ? :
Sebab Memohon :
  
  
TUTUP